מיסוי מוניציפאלי

(טיפול בהיטלי פיתוח)
ברור, ידוע ומוסכם על הכל, כי במאבק בין האזרח לבין הרשויות – ידו של האזרח, לרוב, תהיה על התחתונה. אנחנו פוגשים את זה מול גופי המדינה השונים (כביטוח הלאומי או רשויות המס) וגם הרשויות המקומיות ותאגידי המים והביוב אינם טומנים ידם בצלחת בכל הנוגע להיטלים השונים ולמאבק אותו הם מוכנים לנהל מול האזרח בדרך לגבייתם.

היטלי פיתוח הינם דוגמה מצוינת לסיבה שבגללה צריכים קבלנים, יזמים ואף אנשים פרטיים הבונים את ביתם, להיעזר בעורך דין המתמחה במיסוי מוניציפאלי.

מהם היטלי פיתוח?
היטלי פיתוח, אגרות ודמי ההקמה הם תשלומי-חובה אשר מטילים תאגידי המים והביוב והרשויות המקומיות על האזרחים שבשטחם, לצורך פיתוחם של השטחים הציבוריים הפתוחים ולמימון רכישה והתקנה של התשתיות הציבוריות המקומיות (כדוגמת המדרכות והכבישים, צנרת המים, הניקוז, הביוב וכד’).

התשלומים הללו מעוגנים בחוקי העזר של כל אחת מהרשויות המקומיות, וכך גם ההגדרות המשתנות בין רשות אחת לשנייה, הנוגעות לטיבם של השטחים אשר בגינם יגבו ההיטלים ולתעריפים השונים על פיהם מחויבים האזרחים בתשלום. ככלל, תשלום היטלי הפיתוח עבור השטח הבנוי ושטח הקרקע, יהווה את התנאי לקבלת היתר הבניה על הקרקע, ולכן, דרישה זו לתשלום תופסת את הקבלנים, היזמים והאנשים הפרטיים שמתכננים לבנות בנקודה רגישה, בה, לרוב, הם יהיו מוכנים לשלם כמעט כל סכום שיושת עליהם על מנת לקבל את ההיתר המיוחל.

נקודה רגישה נוספת בה פוגשים היטלי פיתוח את הציבור, היא בזמן הצורך באישור היעדר חובות מהרשות המקומית בה נמצא הנכס. אישור זה נדרש לצורך קבלת משכנתא או מכירת הדירה, ולכן, גם כאן, מעדיפים אזרחים רבים שלא להתווכח עם הרשות, אלא לשלם.

מה עושה עורך דין המתמחה
במיסוי מוניציפאלי?

כפי שניתן להבין מהכתוב, הרשויות מנצלות את המומנטום העומד לרשותן לצורך גביית היטלי פיתוח, כאשר במרבית המקרים, מדובר בתשלומים כפולים (למרות שהיטל זה שולם בעבר) או בתשלומים הגדולים באופן ניכר מההיטל אותו יש לשלם בפועל.

קו המחשבה של מי שעומד מול הרשות הוא פשוט למדי “אשלם עכשיו על מנת לקבל את היתר הבניה או אישור היעדר החובות, ובשלב מאוחר יותר, אתקזז עם הרשות על התשלום העודף”.

הבעיה היחידה היא, כי מי שניסה לקבל פעם החזר בעבור תשלום עודף מרשות מקומית, יודע כי הדרך היחידה לעשות זאת, היא, מלכתחילה, להיעזר בעורך דין מקצועי העוסק בתחום המיסוי המוניציפאלי, על מנת לשלם מראש אך ורק את התשלום המגיע לרשות.
Call Now Button