ייצוג בחוזים

למרות ש”חוזים” נתפשים בעינינו כשייכים באופן מובהק להתקשרויות מסחריות, למעשה, חוזים מסוגים שונים מגדירים את מרבית המסגרות שבתוכן מתרחשת ההתנהלות היומיומית שלנו. בין אם זה בתחום המשפחה (כהסכמי ממון, כתובה, הסכמי גירושין, הסכמי משמורת משותפת, הסכמי הורות וכן הלאה), בתחום העבודה (חוזה העסקה, הסכם עם פרילנסר וכיו”ב) ואפילו פוליסות הביטוח שלנו הן חוזים בינינו לבין חברת הביטוח המבטחת אותנו. כך שלמרות העובדה כי חוזים אכן נפוצים יותר בתחום המסחרי – העסקי, גם חיינו האישיים רווים בהם.

מהו חוזה ומדוע הוא כל כך חשוב להתנהלות התקינה?
חוזה הוא הסכם אכיף, כלומר, לא סתם הסכמה או הסכם שאינם מחייבים, אלא שהוא ניתן לאכיפה. ולכן, כאשר אחד משני הצדדים מפר את המסוכם בחוזה, רשאי הצד שכנגד לפנות לבית המשפט בבקשה לאכוף את החוזה, או, באין יכולת כזו – לקבלת תרופות (קבלת הסעדים להם זכאי הצד הנפגע).

מאחר והחוזים מתפרשים על מגוון רחב של תחומים ונושאים, קיימים חוקים ספציפיים המדייקים את החוקים הכלליים בדיני החוזים (חוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1971 וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962) ומפרטים את הנגיעה של חוזים לתחום הספציפי אליו שייך החוזה. בין החוקים הללו ניתן למצוא את חוק המכר (הנוגע להעברת הבעלות בממכר), חוק החוזים האחידים, (העוסק בחוזה המשמש להתקשרות עם לקוחות רבים בנוסח אחיד), חוק השכירות והשאילה (הרלוונטי להשכרת נכסים) וכן הלאה.

מדוע חשוב ייצוג בחוזים?
 

גם עורך דין המתמצא בסוג ספציפי של חוזים, רק לעיתים רחוקות יצליח להתמצא בסוג אחר של חוזים, קל וחומר אדם מן הישוב, אשר אין ברשותו אפילו הידע הבסיסי המתאים להבנה כללית של עניין החוזים.

מאחר וחוזה נחשב להסכם המחייב את שני הצדדים הכרוכים בו, בהחלט כדאי שכל אחד מהם יצטייד בעורך דין, אשר יוודא כי זכויותיו אינן נפגעות, ובמקביל, אף יוודא כי החוזה עומד בכל הקריטריונים והמבחנים ההופכים אותו מהסכם להסכם מחייב ואכיף.

אם ישנו מקום בו ברור מעל לכל ספק כי לאדם פרטי או לחברה ישנו צורך בידע ובהתמחות של עורך דין מקצועי, כריתת חוזים היא מקום זה.
Call Now Button