חוזה מכירה וקנייה

אדם המוכר או קונה נכס מקרקעין, מבצע לרוב עסקה כלכלית משמעותית של “פעם בחיים”. לפיכך, כשיש הסכמה עקרונית לביצוע העסקה, חייבים המוכר והקונה לערב כל אחד מטעמו, עורך דין מקרקעין מקצועי ומנוסה כמו עו”ד יריב גוטמן. על עורך הדין במסגרת ייצוג בעסקאות מקרקעין, לערוך חוזה מכירה וקנייה יסודי ומפורט, על מנת להבטיח שאף אחד מהצדדים לא ייפגע במהלך העסקה.

מה חייבים לבדוק?
לפני חתימת חוזים במקרקעין לרבות חוזה מכירה וקנייה של דירה, יש לבדוק באופן יסודי את אופן רישום הנכס ואת תיק הבניין בטאבו וברשות המקומית, על מנת לברר אם ישנם כשלים כלשהם. טרם החתימה על החוזה, קריטי לבצע את הבדיקות המקדמיות, ביניהן: לבדוק את המצב המשפטי של הדירה, האם המוכר רשום כבעלים, האם רשומה הערת אזהרה בטאבו, האם הדירה משועבדת או שיש עליה חוב משכנתא.

בנוסף, חשוב מאוד לברר האם יש בדירה חריגות בנייה והאם ישנם חובות לרשות המקומית דוגמת היטל השבחה. לפני חתימת חוזה מכירה וקנייה צריך לבחון בקפידה את היבטי המיסוי – מהו שיעור המס החל על העסקה ומי מהצדדים נושא בתשלום, מס במכירת דירה יחידה, האם ניתן לקבל פטור מס שבח או מס רכישה, מהם התנאים לכך ועוד.

מה יש לכלול בחוזה?
חוזה מכירה וקנייה צריך לבטא את הרצונות המשותפים של הצדדים, להגן על האינטרסים שלהם ברגעי מחלוקת וללוות אותם עד לסיום העסקה והשלמת הרישום. מומלץ, כי עורך דין מטעמכם יכניס לחוזה מנגנוני הגנה משפטיים, שיבטיחו את זכויותיכם בעסקה, במידה ותהיינה תקלות שאינן צפויות. כמו כן, יש לקבוע לוח תשלומים ולהתייחס לתנאים המסחריים כגון מועד המסירה ומצב הדירה, תשלום מס במכירת דירה יחידה ועוד.

איש מקצוע נכון
ייצוג בעסקאות מקרקעין על ידי עורך דין מקרקעין מנוסה דוגמת עו”ד יריב גוטמן, הינו הכרחי על מנת שתוכלו לחתום בראש שקט על חוזה מכירה וקנייה ואין לוותר עליו בשום מקרה. אסור להקל ראש בשלב של חתימת חוזים במקרקעין ומומלץ לפנות לקבלת ליווי וייעוץ משפטי מקצועי ומהימן.
 
Call Now Button