היטל השבחה על מכירת דירה

כללי
היטל השבחה מוטל על ידי הרשות המקומית, לאחר שנעשו שינויים בתוכנית בניין עיר (תב”ע) היכן שנמצאים נכסי המקרקעין לרבות  דירות מגורים, בתים פרטיים, משרדים, או כל נכס מקרקעין אחר, אשר הובילו לעלייה בערכם. כעקרון, שיעור היטל ההשבחה הוא 50% מהעלייה של ערך הנכס שנגרם כתוצאה מהשינוי בתב”ע. היטל השבחה משולם במועד בו בעל הדירה מעוניין לממש את התב”ע או למכור את הדירה. אולם וחשוב לזכור,  כי ההיטל ההשבחה נושא הצמדה מיום בו אושרה והופקדה התב”ע.

לכן, בעת ביצוע כל עסקת מקרקעין, אם כאדם פרטי או כחברה מסחרית, ולפני שחותמים על הסכם מכר, חשוב ביותר לפנות אל עורך דין הסכמי מכר במרכז  דוגמת עו”ד יריב גוטמן. זאת, על מנת לברר האם חל היטל  השבחה על מכירת הנכס, לקבוע את מועד מימוש הזכויות (יום המכירה) ולהסדיר בהסכם המכר איזה צד יישא בתשלום.

חשוב להדגיש, כי חייבים לשלם היטל  השבחה על מכירת דירה או כל נכס מקרקעין  בכדי לקבל אישור להעברת הזכויות מהרשות המקומית, גם במידה שהמוכר לא ניצל את זכותו לפי התב”ע שאושרה או בכלל ידע עליה. לפיכך, אל תעשו שום צעד לפני שאתם מתייעצים עם עו”ד יריב גוטמן, עו”ד מיסוי  מקצועי ומנוסה וכן עורך דין מקרקעין  בתל אביב.

באילו מקרים חל היטל השבחה?
ניתן למנות כמה מצבים בהם יחול היטל השבחה, לדוגמה שינוי תב”ע המתיר לבעלי דירות ישנות באזור כלשהו להרחיב את הדירה על ידי הוספת חדר. או לדוגמה תב”ע שמאשרת לבעלי משרדים להפוך אותם למגורים ,דוגמה נוספת היא  שהרשות המקומית מאשרת תב”ע המתירה לדיירים לבנות חדר נוסף על גג הבניין המשותף . לסיכום  כל פעולה אשר משביחה את הדירה או נכס המקרקעין  ותעלה את שוויה בעת המכירה, תחויב בהיטל  השבחה במכירה . 

מועד התשלום
במועד מימוש הזכויות בדירה, שהוא יום המכירה, חלה החובה לשלם מס השבחה על מכירת דירה. שיעור ההיטל נקבע בהתאם למועד אישור התוכנית,  ונושא הפרשי הצמדה כך שלעתים ההיטל עשוי להיות יותר גבוה מפעולת ההשבחה.

בכל מקרה חשוב לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי של איש מקצוע – עו”ד הסכמי מכר במרכז, עורך דין מקרקעין  בתל אביב או עו”ד מיסוי בתל אביב, טרם נקיטת כל הליך.
Call Now Button